โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนมีนาคม 2567 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 316.7  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 265.9  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 203.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 418.7  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 275.5  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 513.1  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 489.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 397.9  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 441.9  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 166.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 152.8  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 344.9  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 285.4  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE