โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนมิถุนายน 2558 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 295.1  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 194.2  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 210.9  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 300.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 257.6  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 438.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 497.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 308.2  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 420.3  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 150.9  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 350.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 194.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE