โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 285.7  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 200.8  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 185.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 303.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 258.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 415.3  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 384.5  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 316.4  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 410.0  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 149.2  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 324.6  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 194.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE