โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนมกราคม 2558 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 297.4  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 207.7  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 214.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 306.8  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 256.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 437.5  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 520.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 310.6  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 433.4  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 144.1  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 350.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 194.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE