โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2552 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 260.6  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 215.1  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 196.9  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 301.8  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 225.8  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 451.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 371.6  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 263.8  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 356.2  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 150.9  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 320.2  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 188.6  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE