โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนธันวาคม 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 267.3  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 212.4  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 208.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 331.3  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 220.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 323.2  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 336.0  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 265.7  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 473.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 143.9  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 310.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 196.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE