โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 296.9  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 428.7  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 211.5  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 521.4  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 236.1  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 711.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 340.9  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 263.0  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 526.7  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 158.5  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 331.4  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 204.2  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE