โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 263.5  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 210.8  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 204.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 313.1  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 222.4  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 325.5  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 355.4  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 263.8  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 453.8  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 145.7  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 310.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 188.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE