โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 317.8  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 279.8  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 202.5  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 439.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 277.5  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 593.0  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 538.0  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 373.0  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 502.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 159.6  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 151.7  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 343.1  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 265.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE