โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนเมษายน 2555 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 294.9  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 261.3  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 201.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 364.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 247.6  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 544.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 508.3  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 290.4  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 442.1  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 156.9  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 389.5  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 198.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE