โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 298.0  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 226.5  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 223.7  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 346.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 254.7  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 509.4  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 521.8  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 299.5  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 453.4  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 155.2  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 369.8  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 195.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE