โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกันยายน 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 287.4  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 321.4  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 212.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 453.1  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 229.4  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 527.0  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 380.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 268.4  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 526.7  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 156.8  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 327.0  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 202.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE