โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนพฤษภาคม 2550 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 250.6  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 229.8  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 192.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 301.6  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 216.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 420.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 246.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 216.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 393.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 125.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 133.1  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 313.9  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 187.8  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE