โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนตุลาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 304.8  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 275.9  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 186.6  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 539.9  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 261.9  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 511.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 489.8  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 357.4  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 536.0  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 146.5  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 335.8  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 223.6  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE