โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนเมษายน 2553 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 267.9  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 245.0  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 179.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 322.8  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 232.3  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 499.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 424.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 281.9  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 397.2  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 156.0  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 363.2  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 192.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE