โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนธันวาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 286.3  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 196.5  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 189.4  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 300.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 258.3  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 434.6  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 375.5  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 309.9  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 418.1  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 160.1  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 321.7  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 194.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE