โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนพฤศจิกายน 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 270.6  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 217.6  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 211.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 339.7  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 223.9  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 366.2  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 342.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 265.7  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 473.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 143.9  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 313.5  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 198.0  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE