โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนพฤษภาคม 2553 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 267.0  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 248.5  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 179.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 325.4  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 232.7  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 491.3  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 427.6  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 282.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 405.2  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 156.0  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 355.7  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 192.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE