โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนธันวาคม 2555 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 297.3  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 239.6  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 203.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 344.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 252.1  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 505.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 517.9  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 299.5  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 458.2  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 152.7  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 384.5  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 195.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE