โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนมีนาคม 2557 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 302.8  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 234.8  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 222.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 334.4  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 258.4  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 509.2  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 543.9  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 299.8  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 457.8  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 160.3  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 365.0  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 197.3  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE