โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกันยายน 2565 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 315.7  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 279.1  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 201.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 511.5  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 276.6  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 597.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 569.4  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 373.0  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 505.9  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 158.7  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 144.6  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 335.8  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 265.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE