โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนธันวาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 288.6  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 162.1  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 202.9  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 265.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 255.4  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 361.1  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 458.9  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 308.2  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 395.0  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 144.1  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 340.2  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 194.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE