โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกุมภาพันธ์ 2553 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 263.6  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 218.0  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 187.4  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 299.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 230.5  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 468.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 412.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 281.9  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 356.3  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 154.3  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 363.2  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 190.3  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE