โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 299.4  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 242.7  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 205.6  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 347.5  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 253.1  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 508.7  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 522.7  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 299.5  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 466.1  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 156.0  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 384.5  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 197.3  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE