โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนพฤศจิกายน 2553 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 269.3  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 227.6  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 199.2  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 309.6  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 234.6  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 493.2  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 414.3  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 282.2  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 397.4  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 148.4  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 380.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 188.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE