โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนตุลาคม 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 280.9  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 241.2  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 212.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 409.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 226.7  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 433.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 380.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 268.4  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 526.7  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 153.1  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 324.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 199.6  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE