โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 294.0  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 203.6  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 189.4  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 326.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 264.0  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 438.7  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 433.0  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 358.2  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 406.2  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 152.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 142.3  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 327.9  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 196.4  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE