โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนเมษายน 2566 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 318.4  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 280.3  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 203.8  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 437.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 277.3  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 566.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 523.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 373.0  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 506.9  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 161.4  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 152.8  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 343.1  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 265.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE