โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกันยายน 2566 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 317.1  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 270.6  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 202.9  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 418.2  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 277.4  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 535.8  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 508.1  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 386.7  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 455.4  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 165.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 152.8  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 344.9  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 265.5  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE