โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2550 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 251.1  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 229.7  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 192.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 298.9  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 216.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 425.4  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 248.2  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 216.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 393.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 125.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 136.5  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 316.4  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 187.8  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE