โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนสิงหาคม 2553 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 268.1  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 231.2  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 183.4  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 322.5  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 234.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 480.2  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 423.8  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 282.2  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 397.4  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 145.0  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 355.7  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 192.7  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE