โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนกรกฎาคม 2554 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 279.4  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 259.9  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 207.3  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 370.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 243.0  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 515.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 454.6  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 288.3  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 442.1  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.0  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 155.2  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 389.5  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 192.2  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE