โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนพฤศจิกายน 2550 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 253.5  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 257.2  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 190.0  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 332.8  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 219.1  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 479.4  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 269.3  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 221.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 393.5  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 125.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 139.8  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 316.4  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 187.8  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE