โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนธันวาคม 2552 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 262.1  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 216.1  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 205.6  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 298.0  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 228.0  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 462.0  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 400.5  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 277.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 356.3  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 151.2  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 149.2  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 360.7  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 190.3  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE