โปรแกรมคำนวณ ค่า K ที่ดีที่สุด

การคำนวณ ค่า K ที่ง่ายที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารค่า K ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
×

ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง

ล่าสุด

ดัชนีค่า K

เดือนมกราคม 2551 กระทรวงพาณิชย์


   M    = 260.3  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
 
   S    = 300.0  ดัชนีราคาเหล็ก
 
   C    = 197.1  ดัชนีราคาซิเมนต์
 
   G    = 355.1  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
 
   I    = 221.0  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
 
   F    = 489.9  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
 
   A    = 282.0  ดัชนีราคาแอสฟัลท์
 
   E    = 221.1  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
 
   GIP  = 418.1  ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
   AC   = 125.1  ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
 
   PVC  = 142.4  ดัชนีราคาท่อ PVC
 
   W    = 314.3  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
 
   PE   = 196.3  ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE